Försäkringsbolag

AKTSAM
ATAVA
FOLKSAM
GJENSIDIGE FÖRSÄKRING
IF
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
MODERNA FÖRSÄKRINGAR
SALUS ANSVAR
SVELAND FÖRSÄKRINGS AB
TRYGG-HANSA
VESTA SKADEFÖRSÄKRING
VOLVIA